Lam Chun Sing Sifu – Gung Gee Fook Fu Kuen

Jan 12, 2018 | Kung Fu Blog | 0 comments

12 January, 2018

Below video is Lam Chun Sing Sifu, performing the second part of Gung Gee Fook Fu Kuen in Zhengzhou, China, 2004.

Pin It on Pinterest